Transport lądowy kontenerów

Kompleksowość naszych usług spedycyjnych zapewniamy oferując lądowy transport kontenerów w eksporcie oraz imporcie w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Do przewozu kontenerow wymagane sa odpowiednio przystosowane srodki transportowe. / ciagniki z naczepami do przewozu kontenerow lub wagony /

Współpracujac z profesjonalnymi przewoźnikami oferujemy klientom transport lądowy kontenerow. Uzupełnieniem oferty transportowej jest takze organizowanie przewozów ładunków drobnicowych taborem plandekowym.

Realizujemy drogowy transport kontenerów uniwersalnych 20 ft, 40 ft  oraz specjalistycznych, w tym chłodniczych flota ciagników ze specjalistycznymi naczepami kontenerowymi

Organizujemy także transport kontenerów transportem kolejowym oraz intermodalnie.

 

Ograniczenia – limity wagowe dla kontenerów w transporcie drogowym na terenie Polski

– dla kontenera 20 ft – maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru / wraz z opakowaniem / 21 ton

– dla kontenera 40 ft / HC – maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru / wraz z opakowaniem / 22 tony

– dla kontenera 20 Reefer – maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru / wraz z opakowaniem / 21 ton

– dla kontenera 40 Reefer – maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru / wraz z opakowaniem / 22 tony

– dla kontenera 40 HC Reefer – maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru / wraz z opakowaniem / 21 ton

 

Ograniczenia – limity wagowe dla transportu plandekowego w transporcie drogowym na terenie Polski – maksymalnie do 24 ton towaru brutto / wraz z opakowaniem /

W związku z zaostrzonymi kontrolami inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego / ITD /, którzy przystąpili do rygorystycznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego, szczególnie w zakresie nacisków na oś pojazdów przewożących towary, pragniemy zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania limitów wagowych.

Kontenery równomiernie załadowane jednorodnym towarem nie powinny więc praktycznie przekraczać odpowiednio wagi ładunku: kontener 20 ft – 21 ton towaru brutto kontener 40 ft – 22 tony towaru brutto

Nawiązując do powyższej informacji sugerujemy konieczność zastrzeżenia w/w wag w kontraktach handlowych podpisywanych na eksport / import towarów z lub do Polski.

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.07.2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (Dz.U. 138, poz.932) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.07.2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. 138, poz.933) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 30.04.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U 103 , poz. 1085) wiąże się z dodatkowymi kosztami konieczności wykupu odpowiednich zezwoleń bądź odładowania towarów z kontenerów. Koszty te winien pokryć zleceniodawca.

Nie stosowanie się do w/w obowiązujących przepisów skutkuje wysokimi karami pieniężnymi a także dotkliwymi sankcjami administracyjnymi nakładanymi na przewoźników, załadowców oraz spedytorów.

Jednocześnie realizując wysyłki eksportowe przy realizacji dostaw kontenerowych  ” to door ” należy zwracać uwagę na limity i ograniczenia wagowe dla kontenerów obowiązujące w krajach dostawy, gdyż w krajach dostawy mogą się one zdecydowanie różnić od limitów i ograniczeń wagowych obowiązujących w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.