Logistyka palet w kontenerach

Celem ułatwienia planowania załadunku ładunków na paletach do kontenerów przedstawiamy poglądowe sposoby załadunku palet do kontenerów w transporcie morskim kontenerowym.

Funkcje logistyczne w odniesieniu do opakowań charakteryzują się tym, że w centrum uwagi znajdują się tu problemy optymalizacyjne, w powiązaniu z całościowo rozpatrywanym łańcuchem logistycznymi. Optymalizacja samych opakowań czyniona w sposób wyizolowany mogłaby w innych ogniwach procesu logistycznego przynosić większe szkody niż korzyści wynikające z optymalizacji poszczególnych opakowań.

Zróżnicowane logistyczne funkcje opakowań są dobrym przykładem współzależności zachodzących w procesach logistycznych. Opakowania powinny być zatem rozpatrywane nie jako podstawowy element kompleksowo ujmowanego procesu logistycznego. Optymalnie dobrane i zastosowane opakowania przyczyniają się zarówno do obniżki kosztów transportu towarow jak i do podnoszenia jakości procesów logistycznych.

Jednym z podstawowych warunków optymalnego wykorzystania wnętrza kontenera jest prawidłowe ułożenie w nim możliwie jak największej partii ładunków — nie przekraczając przy tym maksymalnego dopuszczalnego ciężaru użytkowego / dopuszczalnej wagi brutto ładunku / i to w taki sposób, aby jednostkowe partie ładunku nie zostały uszkodzone podczas załadunku, przewozu i wyładunku.

W przewozach kontenerowych dopuszczalne jest piętrzenie palet z ładunkiem, należy wiec przestrzegać maksymalnej wysokości ładunku liczonej wraz z paletą umożliwiającej załadunek palet z ładunkiem do odpowiedniego typu kontenera.

Wymiary kontenerów dostępne są w zakładce KONTENERY MORSKIE WYMIARY

Ładunki w kontenerach podlegają ograniczeniom i limitom wagowym w transporcie tak na terenie Polski i krajow UE jak tez w krajach dostawy.

Ograniczenia i limity wagowe dla ładunków w kontenerach w transporcie lądowym na terenie Polski dostępne są w zakladce TRANSPORT LADOWY KONTENEROW.

 

Kontener morski 20 ft DV uniwersalny

  • można załadować w 1 warstwie 11 europalet o wymiarze 800 x 1200 mm / dla towaru nie wystającego poza obrys palety /

20ft-11-800x1200

  • można załadować w 1 warstwie 9-10 palet przemysłowych o wymiarze 1000 x 1200 mm / dla towaru nie wystającego poza obrys palety /

20ft - 9 - 1000x1200

 

20ft - 10 - 1000x1200

 

Kontener morski 40 ft DV uniwersalny

  • można załadować w 1 warstwie 24-25 europalet o wymiarze 800 x 1200 mm / dla towaru nie wystającego poza obrys palety /

40ft - 24 - 800x1200

 

  • można załadować w 1 warstwie 20-21 palet przemysłowych o wymiarze 1000 x 1200 mm / dla towaru nie wystającego poza obrys palety /

40ft - 21 - 1000x1200

 

Kontener morski 40 ft Pallet Wide * / poszerzany /.

* Wyłącznie na rynek Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

  • można załadować w 1 warstwie 30 europalet o wymiarze 800 x 1200 mm / dla towaru nie wystającego poza obrys palety /

40ft pw - 30 - 800x1200

 

Kontener morski 45 ft Pallet Wide * / poszerzany /.

* Wyłącznie na rynek Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

  • można załadować w 1 warstwie 33 europalety o wymiarze 800 x 1200 mm / dla towaru nie wystającego poza obrys palety /

45ft pw - 33 - 800x1200

 

Kontener morski 20 ft Reefer / chłodniczy /

Aby zapewnić poprawna prace generatora oraz skuteczna wymianę powietrza w kontenerze ładunek musi być załadowany maksymalnie do czerwonej linii wymalowanej na podłodze wewnątrz kontenera. Wysokość ładunku wewnątrz kontenera zapewniajaca przepływ powietrza musi zapewniać minimum 12 centymetrów wolnej przestrzeni pomiędzy ładunkiem a dachem kontenera.

  • można załadować w 1 warstwie 10 europalet o wymiarze 800 x 1200 mm / dla towaru nie wystającego poza obrys palety /

20ft reefer - 10 - 800x1200

 

  • można załadować w 1 warstwie 9 palet przemysłowych o wymiarze 1000 x 1200 mm / dla towaru nie wystającego poza obrys palety /

20ft reefer - 9 - 1000x1200

 

Kontener morski 40 ft Reefer / chłodniczy /, 40 ft Reefer High Cube / chłodniczy podwyższony /

Aby zapewnić poprawna prace generatora oraz skuteczna wymianę powietrza w kontenerze ładunek musi być załadowany maksymalnie do czerwonej linii wymalowanej na podłodze wewnątrz kontenera. Wysokość ładunku wewnątrz kontenera zapewniajaca skuteczny obieg powietrza musi zapewniać minimum 12 centymetrów wolnej przestrzeni pomiędzy ładunkiem a dachem kontenera.

  • można załadować w 1 warstwie 23 europalety o wymiarze 800 x 1200 mm / dla towaru nie wystającego poza obrys palety /

40ft reefer - 23 - 800x1200

 

  • można załadować w 1 warstwie 20 palet przemysłowych o wymiarze 1000 x 1200 mm / dla towaru nie wystającego poza obrys palety /

40ft reefer - 20 - 1000x1200