Ładunki ponadnormatywne nazywane są również ponadgabarytowymi.

Zaliczamy do nich takie ładunki, których przewóz powoduje przekroczenie odpowiednich kryteriów charakterystycznych dla danego środka transportu:

 • wymiarów – przekroczenie nawet o jeden centymetr przynajmniej jednego z wymiarów (długość, szerokość, wysokość) powoduje, że przewóz będzie klasyfikowany jako ponadgabarytowy;
 • dopuszczalnej masy całkowitej;
 • dopuszczalnych nacisków na oś.

 W przewozach drogowych wyznacznikiem tego, czy przewóz będzie traktowany jako ponadnormatywny, są maksymalne dopuszczalne wymiary i masy pojazdów, określone odpowiednimi przepisami. Za przewóz ponadgabarytowy w transporcie drogowym uważa się taki, w którym:

 •  masa całkowita przekracza 40 t (w innych krajach UE dopuszczalne masy całkowite wynoszą 38–44 t, w zależności od kraju, maksymalnie do 50 t w Holandii i 60 t w Szwecji), przy czym należy pamiętać, że masa własna zestawu wynosi 16–18 t;
 • długość przekracza 16,5 m (maksymalna dopuszczalna długość ciągnika z naczepą, taka sama w większości krajów UE);
 • szerokość przekracza 2,55 m (w innych krajach UE maksymalna dopuszczalna wynosi 2,50–2,60 m, w zależności od kraju);
 • wysokość przekracza 4 m (w większości krajów UE).

Ładunek, który w transporcie lądowym jest ponadnormatywny, w transporcie morskim moze być standardowym ładunkiem.

Specyfika danego ładunku jest czynnikiem determinującym sposób wykonania przewozu, doboru środka transportu, rodzaju sprzętu transportowego oraz w konsekwencji możliwości wykonania zlecenia.

Przy transportach kontenerowych ladunkami ponadgabarytowymi sa ladunki wystajace poza obrys kontenera tzw. ladunki OOG:

 • w kontenerach typu Open Top, Hard Top, Flat Rack na wysokosc / over high /
 • w kontenerach typu Flat Rack na szerokosc / over width /
 • w kontenerach typu Flat Rack na szerokosc oraz wysokosc / over high / over width /
 • w kontenerach typu platforma

Ladunki ponadgabarytowe transportowane sa w kontenerach specjalistycznych.  

W przypadku transportu ladunkow ponadgabarytowych kontenerami na drodze morskiej istnieja takze ograniczenia dotyczace:

 • wagi ladunku za wzgledy na dopuszczalny payload kontenera
 • dlugosci ladunku
 • szerokosci ladunku
 • wysokosci ladunku

 Dlugosc maksymalna dla ladunku ponadgabarytowego zaladowanego na kontener 20 flat rack

20

 H -maksymalna dlugosc ladunku ponadgabarytowego  – max 550 cm

 I – minimalna odleglosc od sciany kontenera 28 cm

 

 Długosc maksymalna dla ladunku ponadgabarytowego zaladowanego na kontener 40 flat rack

 40

H -maksymalna dlugosc ladunku ponadgabarytowego  – max 1160 cm

I – minimalna odleglosc od sciany kontenera 30 cm

 

Trzeba pamietac, ze jest potrzebna minimalna wiedza na temat przewozu ładunków ponadgabarytowych aby:

 • nie zawrzeć kontraktu na dostawę towaru, której przewóz jest niemożliwy na danej trasie przwozu
 • nie pominąć w swojej kalkulacji dodatkowych kosztów związanych z przewozem ponadnormatywnym
 • szczegółowo i zgodnie z rzeczywistością podać dane dotyczące ładunku, gdyż ich brak bądź nierzetelność może narazić na dodatkowe koszty, opóźnienia bądź konieczność rezygnacji z kontraktu 
 • jak najszybciej zgłosić ten fakt spedytorowi, celem uniknięcia opóźnień, gdyż potrzebny jest czas na uzyskanie odpowiednich zezwoleń na przewóz ładunków ponadnormatywnych

 

Transport ponadgabarytowy wymaga od zleceniodawcy czynnej współpracy ze spedytorem w celu przekazania niezbędnych danych umożliwiających właściwe przygotowanie i realizację przewozu.

Informacje te dotyczą:

 • gabarytów / wymiarów przesyłki, czyli jej długość, szerokość i wysokość w celu uzgodnienia jakiego rodzaju środek transportu powinien zostać użyty
 • ciężaru ładunku, który pozwala na dobór odpowiedniego środka transportu ze względu na jego ładowność, oraz liczbę osi zestawu drogowego
 • rodzaju ładunku, co pozwala zweryfikować kryteria wyboru środka transportu, dokonanego tylko na podstawie wymiarów; innej bowiem naczepy możemy użyć do przewozu zbiornika, a innej do przewozu koparki, choć ich wymiary zewnętrzne i masa mogą być takie same
 • miejsc załadunku i rozładunku oraz czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki, pozwalające na ocenę możliwości wykonania przewozu, wstępne zaplanowanie trasy, zarezerwowanie środka transportu, uzyskanie zezwoleń i dokonanie uzgodnień
 • innych informacji, które dotyczą np. możliwości demontażu poszczególnych elementów ładunku oraz warunków ich przewiezienia innym środkiem transportu, a także dane dotyczące środka ciężkości ładunku, oraz rodzajów i liczby elementów konstrukcyjnych, które mogą posłużyć do jego mocowania.

Prawidłowość przekazanych danych stanowi podstawę do planowania indywidualnych działań logistycznych i spedycyjnych w odniesieniu do każdego ładunku,  a szczgolnie ladunku ponadgabarytowego.