IMPORTER SECURITY FILING / ISF /. REGULACJA 10 + 2 przy wysylkach eksportowych do USA.

Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Amerykańską Służbę Celną U.S. Customs and Border Protection / CBP /, od 26.01.2009 roku amerykańscy importerzy albo ich agenci mają obowiązek dostarczać do Customs and Border Protection dodatkowych informacji związanych z ładunkiem mającym trafić na terytorium USA drogą morską.

Chociaż obowiązek zgłaszania ISF mają importerzy w USA / najczęściej wykonują to za nich agenci, czyli ich spedytorzy lub brokerzy /, dane do ISF muszą zostać podane przez eksporterów, gdyż to oni dysponują większością informacji dotyczących ładunku. W praktyce to eksporterzy wysyłają dane na specjalnym formularzu do importera oraz do spedytora / brokera w kraju wysyłki, który jest przedstawicielem spedytora amerykańskiego. Spedytor lub broker amerykański, po otrzymaniu danych od swojego przedstawiciela z kraju wysyłki, zgłasza w imieniu importera dane do US CBP.

Istotne jest, aby eksporterzy mieli świadomość dotyczącą regulacji ISF, aby na czas wysłać do importera i spedytora / przewoźnika wymagane dane. Rzetelny spedytor / przewoźnik z pewnością sam zgłosi się do eksportera po takie dane i sam poinformuje go o regulacji ISF. Jeśli natomiast tak się nie stanie, a importer np. nie będzie miał informacji, kiedy statek wypływa z portu załadunku, lub będzie ona błędna, to może dojść do sytuacji, że dane nie zostaną zgłoszone na czas.

  • ISF zgłasza importer lub jego agent w USA  / np. spedytor lub broker zajmujący się obsługą towaru w USA /.
  • Termin zgłoszenia danych to nie później niż 24 godziny przed załadowaniem towaru na statek w 1 porcie zaladunku tj. porcie lokalnym np. w Gdynia, Gdansk. Jeśli kontener jest przeładowywany na różne statki w różnych portach tzn gdy mamy do czynienia z transshipmentem  to termin 24h dotyczy tego statku na który dokonany jest pierwszy zaladunek .
  • Brak zgłoszenia ISF grozi karą pieniężną w wysokości USD 5000 na przesyłkę.
  • Nie zgłasza się ISF na ładunki, które są wyładowywane w Kanadzie i Meksyku, a docierają do USA transportem kolejowym lub drogowym.
  • ISF ma za zadanie zmniejszyć ryzyko zagrożenia atakiem terrorystycznym na USA  / jest uzupełnieniem AMS, ale go nie zastępuje /.

 Wiecej informacji dostepne na stronie http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/10_2faq_0.pdf