Dodatnie saldo w HZ w 2016 roku.

Jak podaje GUS dodatnie saldo w obrotach handlowych za okres styczeń – grudzień 2016 r. wyniosło 4 mld 760 mln euro wobec 2 mld 345 mln euro w 2015 roku.

W ubiegłym roku, według danych wstępnych, eksport wyrażony w euro wyniósł 183 mld 633,9 mln euro, a import 178 mld 873,9 mln euro. Eksport wzrósł w stosunku do 2015 roku o 2,3 proc., a import o 0,9 proc.