Monthly Archives: Wrzesień 2016

Armator Hanjin Shipping Co.,

Hanjin Shipping w kłopotach. Sad w Seulu zatwierdzil wniosek Hanjin na wprowadzenie zarządu komisarycznego, co umożliwi armatorowi unikniecie likwidacji. Armator będzie miał czas do 25 Listopada na wprowadzenie dzialan restrukturyzacyjnych.