Monthly Archives: Luty 2016

Aktualnosci / Informacje

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła obligatoryjne zmiany do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS. Zmiany wchodzą w życie 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do pełnych kontenerów eksportowych przeznaczonych do przewozu drogą morską.

Nakładają one na załadowcę pełnego kontenera (niezależnie kto fizycznie napełniał kontener) obowiązek zweryfikowania wagi kontenera i zadeklarowania zweryfikowanej wagi brutto kontenera przewoźnikowi morskiemu i terminalowi przed załadunkiem towaru na burtę. Operatorzy statków i terminali zobowiązani są do uwzględnienia zweryfikowanej wagi kontenerów w sztauplanie i odmowy załadunku w przypadkach, gdy waga kontenera nie została zweryfikowana.